Środa, 18 Maja 2022

Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni

Informacja ogólna

Wydawanie podręczników i skryptów akademickich jest jednym z istotniejszych celów naszej Fundacji. Ze względu na niewielkie nakłady wydawanych podręczników (przeciętnie po 500 egzemplarzy) niemal wszystkie tytuły wymagają dofinansowania. Każdego roku na ten cel przeznacza się ok. 150.000,-zł.

Polityka wydawnicza jest ukierunkowana na zapewnienie studentom naszej Akademii podręczników z zakresu prowadzonych tylko w uczelniach morskich specjalności studiów, przede wszystkim z nawigacji, eksploatacji statku oraz eksploatacji siłowni okrętowych.

Z naszych podręczników korzystają nie tylko studenci lecz również doświadczeni członkowie załóg pływających z wieloletnią praktyką morską oraz liczni uczestnicy kursów aktualizujących wiedzę i osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe.

W okresie działalności wydawnictwa Fundacji (od 1991 roku) wydano kilkaset tytułów specjalistycznych podręczników i skryptów, z czego kilkadziesiąt wielokrotnie wznawiano.

W ciągłej sprzedaży znajduje się około 150 tytułów naszego wydawnictwa. Poza tym w naszej ofercie posiadamy cenne pozycje wydawane przez akademie morskie, w tym wszystkie tytuły wydawane w Akademii Morskiej w Gdyni.

Sprzedaż podręczników jest prowadzona w księgarni Fundacji, zlokalizowanej przy ulicy Wolności 9 w Gdyni oraz w księgarniach na terenie Trójmiasta a także poza Trójmiastem, głównie w Szczecinie. Za zaliczeniem pocztowym wysyłamy również nasze książki pod każdy wskazany adres na terenie Polski oraz zagranicę.

Wykaz podręczników

Podręczniki i skrypty Akademickie Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni (WAMG) oraz Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni (FRAM) wydane w latach 2002-2004

Zamówienia

Zamówienia na książki można składać:

  • listownie, na adres Fundacji: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 16/1
  • telefonicznie: (58) 620-92-18, (58) 660-31-86
  • faxem: (0-58) 660-31-86
  • pocztą elektroniczną na adres: biuro@frwsm.com.pl