Środa, 6 Lipca 2022

Podręczniki i skrypty akademickie

Zapowiedzi wydawnicze


Podręczniki i skrypty akademickie
Okładka Autor Tytuł Wydaw. Cena
K. BARCEWICZ Ćwiczenia laboratoryjne z chemii paliw, smarów i wody FRAM -
Z. BONCA Chłodnictwo okrętowe WAMG -
Praca zbiorowa pod redakcją Z. CHUCHLI Zarządzanie morskim statkiem transportowym oraz jego eksploatacja. WAMG -
J. CZERMIŃSKI Pełnomocnik jakości WAMG -
A. DERESZEWSKA,
M. POPEK
Chemia techniczna WAMG -
W. GIERUSZ Synteza wielowymiarowych układów sterowania precyzyjnego ruchem statku z wykorzystaniem wybranych metod układów odpornych WAMG -
Z. GÓRSKI Budowa i działanie okrętowych sprężarek, dmuchaw i wentylatorów FRAM -
Z. GÓRSKI, T. HAJDUK,
S. KLUJ
Procedury obsługi siłowni okrętowej z silnikiem wolnoobrotowym WAMG -
K. JACKOWSKI Opis formularzy i modelowanie procesu nawigacyjnego WAMG -
P. JĘDRZEJOWICZ,
J. ŻÓŁKIEWICZ
Podstawy informatyki dla menedżerów WAMG -
M. JURDZIŃSKI Kotwiczenie FRAM -
M. JURDZIŃSKI Podstawy nawigacji morskiej FRAM -
M. JURDZŃSKI,
J. KABACIŃSKI
Obliczanie masy ładunku na podstawie zanurzenia statku FRAM -
B. KATARZYŃSKA Notes on ships, ports and cargo FRAM -
A. KURIATA Logistyka w przedsiębiorstwie WAMG -
K. KWIATKOWSKA-
SIENKIEWICZ
Identyfikacja i wpływ różnych dodatków na jakość kawy mielonej WAMG -
K. KWIATKOWSKA-
SIENKIEWICZ,
K. BARCEWICZ,
Z. MICHAŁOWSKI
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii ogólnej i nieorganicznej WAMG -
Praca zbiorowa pod redakcją H. KOLENDY Towaroznawstwo artykułów spożywczych, cz.II WAMG -
Z. OTREMBA Fizyka współczesna WAMG -
I. PIOTROWSKI,
K. WITKOWSKI
Eksploatacja okrętowych silników spalinowych FRAM -
Z. POWIERŻA,
P. KRASOWSKI
Mechanika ogólna. Cz. II, Kinematyka FRAM -
Z. POWIERŻA,
P. KRASOWSKI
Mechanika ogólna. Cz. III, Dynamika FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją P. PRZYBYŁOWSKIEGO Podstawy zarządzania środowiskowego WAMG -
R. ŚMIERZCHALSKI Automatyzacja systemów energetycznych statku WAMG -
A. TARNOWSKI,
P. KRASOWSKI,
W. KRÓL
Wytrzymałość materiałów. Laboratorium FRAM -
P. URBAŃSKI Kotwice w żegludze I oceanotechnice FRAM -
P. URBAŃSKI Podstawy napędu statków FRAM -
R. WAWRUCH Symulator nawigacyjno-radarowy NAVSIM NMS 90 WAMG -
A. WEINTRIT Aktualizacja map i wydawnictw nawigacyjnych WAMG -
A. WEINTRIT Symulator nawigacyjno-manewrowy WAMG -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. I, Nawigacja FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autor: G. RUTKOWSKI Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. II, Teoria manewrowania statkiem FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autorzy: Z. GÓRSKI, J. SŁONIEWSKI Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. III, Siłownie okrętowe FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autor: B. ŁĄCZYŃSKI Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. IV, Zarządzanie statkiem FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autor: B. ŁĄCZYŃSKI Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. V, Przewozy morskie FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autorzy: G. RUTKOWSKI, A. WEINTRIT Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. VI, Wiedza okrętowa FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją A. WEINTRITA, autor: S. CZYŻ Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej. Cz. VII, Ochrona przeciwpożarowa FRAM -
W. WIĘCKIEWICZ Obliczanie masy i współrzędnych środka masy WAMG -
W. WIĘCKIEWICZ Podstawowe informacje o statkach handlowych WAMG -
Praca zbiorowa pod redakcją Z. ZACZKA Ocena jakościowa materiałów metalowych FRAM -
Praca zbiorowa pod redakcją T. JESZKE Zeszyty naukowe AM. Prace wydziału Mechanicznego WAMG -
Praca zbiorowa pod redakcją J. ZARĘBSKIEGO Prace Katedry Radioelektroniki Morskiej WAMG -

Zamówienia

Zamówienia na książki można składać:

  • listownie, na adres Fundacji: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 16/1
  • telefonicznie: (58) 620-92-18, (58) 660-31-86
  • faxem: (0-58) 660-31-86
  • pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@frwsm.com.pl