Środa, 6 Lipca 2022

Podręczniki i skrypty akademickie

Nawigacja

Podręczniki i skrypty Akademickie Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni (WAMG) oraz Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni (FRAM) wydane w latach 2002-2004


Podręczniki i skrypty akademickie
Okładka Autor Tytuł Wydaw. Cena
J. JANUSZEWSKI Systemy satelitarne w nawigacji morskiej FRAM Nakład wyczerp.
J. JANUSZEWSKI System GPS i inne systemy satelitarne w nawigacji morskiej FRAM 30.00,-
M. JURDZIŃSKI Planowanie nawigacji w obszarach ograniczonych FRAM 20.00,-
M. JURDZIŃSKI Planowanie nawigacji w lodach FRAM 27.00,-
M. JURDZIŃSKI Planowanie nawigacji w żegludze przybrzeżnej FRAM 18.00,-
M. JURDZIŃSKI Lądowy system wspomagania nawigacji VTS FRAM 18.00,-
M. JURDZIŃSKI Procedury wachtowe i awaryjne w nawigacji morskiej FRAM 21.00,-
M. JURDZIŃSKI Podstawy nawigacji morskiej FRAM 69.00,-
M. JURDZIŃSKI Dewiacja i kompensacja morskich kompasów magnetycznych WAMG 28.00,-
K. KAMIŃSKI,
R. ŚMIERZCHALSKI
Angielsko-polski i polsko-angielski słownik dla marynarzy FRAM 10.00,-
B. KATARZYŃSKA Nawigacyjny słownik frazeologiczny IMO FRAM Nakład wyczerp.
B. KATARZYŃSKA Podręczny słownik morski FRAM 20.00,-
E. KRAJCZYŃSKI Urządzenia nawigacji technicznej WAMG 14.00,-
E. KRAJCZYŃSKI Urządzenia elektronawigacyjne WAMG Nakład wyczerp.
M. ŁUCZNIK Radary serii SRN 70. Materiały pomocnicze do przedmiotu diagnostyka urządzeń radionawiga-cyjnych WAMG 5.40,-
A.A. MARSZ,
A. STYSZYŃSKA
Główne cechy klimatu rejonu Polskiej Stacji Antarktycznej im. H. Arctowskiego WAMG 20.00,-
A.A. MARSZ,
A. STYSZYŃSKA
Charakterystyka fizyczno-geograficzna obsza-rów lądowych w otoczeniu Zatoki Admiralicji WAMG 15.00,-
M. SZYMOŃSKI, T. STUPAK Ćwiczenia laboratoryjne z nawigacji technicznej WAMG Nakład wyczerp.
R. WAWRUCH ARPA . Zasada działania i wykorzystanie WAMG 19.00,-
R. WAWRUCH Uniwersalny statkowy system automatycznej identyfikacji (AIS) FRAM 15.00,-
A. WEINTRIT Elektroniczna mapa nawigacyjna FRAM 32.00,-
A. WEINTRIT Ocena dokładności pozycji w nawigacji morskiej. Zbiór zadań z obliczeniami FRAM Nakład wyczerp.
A. WEINTRIT Z nawigacją morską na skróty. Słownik skrótów angielskich używanych przez oficerów pokłado-wych na morskich statkach handlowych FRAM 23.00,-
A. WEINTRIT Z nawigacją morską na skróty. Leksykon angielskojęzycznych skrótów stosowanych w nawigacji morskiej FRAM 21.00,-
A. WEINTRIT Aktualizacja map i wydawnictw nawigacyjnych. Poradnik II oficera. Wyd.III WAMG 47.00,-
A. WEINTRIT Testy egzaminacyjne z nawigacji morskiej FRAM 35.00,-
A. WEINTRIT, P. BODAK,
J. DEMKOWICZ, P. DZIULA
Elektroniczna mapa nawigacyjna. Przewodnik do ćwiczeń WAMG Nakład wyczerp.
A. WEINTRIT,
P. DZIULA, W. MORGAŚ
Obsługa i wykorzystanie systemu ECDIS. Przewodnik do ćwiczeń na symulatorze WAMG 35.00,-

Zamówienia

Zamówienia na książki można składać:

  • listownie, na adres Fundacji: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 16/1
  • telefonicznie: (58) 620-92-18, (58) 660-31-86
  • faxem: (0-58) 660-31-86
  • pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@frwsm.com.pl