Środa, 6 Lipca 2022

Podręczniki i skrypty akademickie

Eksploatacja Statku, Transport, Prawo Morskie

Podręczniki i skrypty Akademickie Wydawnictwa Akademii Morskiej w Gdyni (WAMG) oraz Wydawnictwa Fundacji Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni (FRAM) wydane w latach 2002-2004


Podręczniki i skrypty akademickie
Okładka Autor Tytuł Wydaw. Cena
Praca zbiorowa pod redakcją Z. CHUCHLI Zarządzanie morskim statkiem transportowym oraz jego eksploatacja WAMG Nakład wyczerp.
Z. CHUCHLA Morski statek transportowy. Eksploatacja i elementy zarządzania WAMG 35.00,-
D. DUDA Łodzie ratunkowe i ratownicze FRAM 12.00,-
M. JURDZIŃSKI Podstawy bezpiecznej eksploatacji masowców FRAM 22.00,-
M. JURDZIŃSKI,
J. KABACIŃSKI
Określanie masy ładunku na podstawie zanurzenia statków FRAM Nakład wyczerp.
E. KANIEWSKI Ochrona środowiska. Zagadnienia ogólne WAMG 13.00,-
E. KANIEWSKI,
H. ŁĄCZYŃSKI
Ochrona środowiska morskiego. Zagadnienia techniczne i prawne WAMG Nakład wyczerp.
B. KATARZYŃSKA Ship's correspondence FRAM 27.00,-
B. KATARZYŃSKA Notes on ships, ports and cargo FRAM 20.00,-
M. KOZIŃSKI Nowy kodeks morski FRAM 45.00,-
M. KOZIŃSKI Morskie prawo gospodarcze. Cz. I WAMG 16.00,-
M. KOZIŃSKI Morskie prawo gospodarcze. Cz. II WAMG 12.00,-
M. KOZIŃSKI Morskie prawo publiczne WAMG 30.00,-
J. KUBICKI, I. URBANYI-POPIOŁEK, J. MIKLIŃSKA Transport międzynarodowy i multimodalne systemy transportowe FRAM 23.00,-
A. KURIATA Podstawy logistyki FRAM Nakład wyczerp.
B. ŁĄCZYŃSKI,
H. ŁĄCZYŃSKI
Bezpieczna praca załóg pokładowych na statkach handlowych WAMG 32.00,-
Materiały konferencyjne Systemy multimodalne w transporcie międzynarodowym. WAMG 20.00,-
R. SCHARNOW Ładunkoznawstwo okrętowe WAMG 26.00,-
W. WIĘCKIEWICZ Budowa kadłubów statków morskich WAMG 25.00,-
W. WIĘCKIEWICZ Budowa kadłuba, wyposażenie i techniczne aspekty bezpieczeństwa .DARU MŁODZIEŻY. WAMG 16.00,-
W. WIĘCKIEWICZ Zarys budowy statków morskich WAMG 18.00,-
W. WIĘCKIEWICZ Instalacje kadłubów statków morskich WAMG 12.00,-
W. WIĘCKIEWICZ Urządzenia pokładowe na statkach towarowych WAMG 27.00,-
W. WIĘCKIEWICZ,
S. KUCHARSKI
Obliczanie masy i współrzędnych środka masy statku WAMG Nakład wyczerp.
W. WIĘCKIEWICZ,
S. KUCHARSKI
Geometria i obliczanie hydrostatyczne kadłuba statku WAMG Nakład wyczerp.

Zamówienia

Zamówienia na książki można składać:

  • listownie, na adres Fundacji: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 16/1
  • telefonicznie: (58) 620-92-18, (58) 660-31-86
  • faxem: (0-58) 660-31-86
  • pocztą elektroniczną na adres: ksiegarnia@frwsm.com.pl