Poniedziałek, 15 Sierpnia 2022

Witamy!

Informacja o głównych kierunkach działalności Fundacji

Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni została zarejestrowana 29 września 1990 roku i od tego czasu prowadzi działalność gospodarczą, z dobywając środki finansowe na wspomaganie rozwoju bazy naukowej i dydaktycznej Akademii Morskiej w Gdyni, przeznaczając w całości na ten cel zysk wypracowany na działalności gospodarczej.

Majątek założycielski Fundacji w łącznej kwocie 9.600,00-zł został utworzony przez pięć przedsiębiorstw gospodarki morskiej, z czego 5.000,00-zł przeznaczono na prowadzenie działalności gospodarczej.

Działalność gospodarcza

Głównymi kierunkami działalności gospodarczej są:

 • sprzedaż sprzętu biurowego, w tym:
  • komputerów, sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  • kserokopiarek i telefaksów,
  • urządzeń do opraw dokumentów (bindownice, laminatory, gilotyny, niszczarki),
  • materiałów eksploatacyjnych (tonery, atramenty i taśmy do drukarek, papier i artykuły papiernicze),
 • sprzedaż artykułów zaopatrzeniowych,
 • prowadzenie specjalistycznych szkoleń, w tym:
  • obsługi oprogramowania,
  • zarządzania i marketingu, bankowości i rachunkowości,
  • ratownictwa morskiego, w tym:
   • indywidualne techniki ratunkowe,
   • ratownik morski,
   • starszy ratownik (obsługa szybkich łodzi),
   • bezpieczeństwo własne i odpowiedzialność wspólna,
   • elementarne zasady udzielania pierwszej pomocy medycznej,
   • udzielanie pierwszej pomocy medycznej,
   • sprawowanie opieki medycznej nad chorym
   • oficer ochrony statku.
  • przygotowawczych do egzaminów na wyższe uczelnie
  • przygotowawczych do matury
  • kursów nauki języków obcych,
 • świadczenie usług turystycznych
 • organizowanie konferencji naukowych
 • prowadzenie działalności wydawniczej

Działalność statutowa

Głównymi kierunkami działalności statutowej są:

 • dofinansowanie remontów i modernizacji bazy dydaktycznej Akademii,
 • dofinansowanie zakupów sprzętu komputerowego i pomocy naukowych,
 • dofinansowanie działalności wydawniczej,
 • wykonywanie prac projektowych.

Do 2003 roku na działalność statutową Fundacja przeznaczała po ok. 350.000,00 zł rocznie a ponadto bezpłatnie szkoliła w zakresie ratownictwa morskiego 350 osób rocznie (wartość świadczenia ok. 180.000,00 zł rocznie) oraz odprowadzała do kasy Uczelni czynsz za użytkowane pomieszczenia w kwocie ok. 200.000,00 zł rocznie.

W okresie swojej działalności Fundacja sfinansowała m.in.:

 • projekt i budowę księgarni w budynku głównym Akademii (60.000 zł),
 • projekt i budowę punktu sprzedaży skryptów w budynku Wydziału Nawigacyjnego (25.000 zł),
 • projekt i budowę części kompleksu sal dydaktycznych w budynku .A., w tym: 2 sale wykładowe na ok. 80 osób każda, 3 sale ćwiczeniowe na ok. 45 osób każda (630.000,00 zł),
 • projekt, budowę i wyposażenie sali Rady Wydziału Nawigacyjnego (70.000 zł),
 • projekt i budowę sali seminaryjnej w budynku .C. (15.000 zł),
 • projekt i wykonanie remontu czterech sal w budynku .A. (75.000 zł),
 • liczne drobniejsze prace remontowe i adaptacyjne (wymiana części okien oraz remont urządzeń uzdatniania wody na basenie pływackim, remont części korytarza i klatki schodowej w budynku Wydziału Nawigacyjnego, dofinansowanie remontów kilku sal wykładowych i inne),

Ponadto Fundacja dokonuje każdego roku licznych zakupów sprzętu komputerowego na kwotę ok. 50.000,00-zł (rocznie), finansuje wydanie ok. 30 tytułów specjalistycznych skryptów i podręczników (ok. 100.000,00-zł rocznie) oraz finansuje liczne projekty adaptacji pomieszczeń i aranżacji wnętrz o trudnej do oszacowania wartości.

Informacja ogólna

Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni

Adres: 81-317 Gdynia, ul. Warszawska 16/1
Telefon: (58)620 92 18, (58) 660 31 86
Fax: 660-31-86
E-mail: biuro@frwsm.com.pl
REGON: P-002857236
NIP: 586-000-74-87
Data rejestracji: 29 września 1990
Organ rejestrujący: Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi
Numer rejestru: RF I 765
Liczba zatrudnionych: 16 osób
Roczne obroty: ok. 2.000.000,00 zł