Poniedziałek, 15 Sierpnia 2022

Maritime English

Kursy języka angielskiego dla osób podjemujących pracę na statkach

Specjalistyczne kursy języka angielskiego są propozycją skierowaną do osób podejmujących pracę na statkach, głównie na stanowiskach marynarza i motorzysty. Programy kursów obejmują podstawowe specjalistyczne słownictwo związane z wykonywanymi obowiązkami na statku, w szczególności z przyjmowaniem i potwierdzaniem zrozumienia komend i poleceń oraz bezpieczeństwem osobistym i są zgodne z programami kursów modelowych IMO.

Kursy są przewidziane dla osób o różnym poziomie znajomości języka angielskiego, w tym dla osób rozpoczynających naukę języka.

W uzgodnieniu z grupą słuchaczy możliwe jest również odbywanie zajęć w soboty i w niedziele.

Zajęcia na kursach są prowadzone przez najlepszych lektorów naszej Akademii a także oficerów marynarki handlowej, w tym również obcokrajowców, co gwarantuje wysoki poziom nauczania i dobre przygotowanie specjalistyczne do pracy na statkach.

Zajęcia odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, w grupach o liczebności od 10 do 12 osób. W uzgodnieniu z grupą słuchaczy jest możliwe również odbywanie zajęć w godzinach przedpołudniowych a także w soboty.

Po zakończeniu kursu możliwe jest przystąpienie do uznanego przez większość armatorów Testu Marlinsa.

Ceny proponowanych kursów


Kursy 'Maritime English'
Nazwa kursu Liczba godzin zajęć Czas trwania kursu [dni] Cena kursu Oczekiwany poziom znajomości języka
Marynarz 15 5 350zł Co najmniej średni
Motorzysta 15 5 350zł Co najmniej średni
Marynarz-Motorzysta 22 7 400zł Co najmniej średni
Marynarz+ 36 12 600zł Niski
Motorzysta+ 36 12 600zł Niski
Marynarz-Motorzysta+ 49 16 700zł Niski

Warunki płatności

Zapłatę za kurs należy wnieść najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu do kasy w siedzibie Fundacji - Gdynia, ul. Warszawska 16/1 lub na rachunek bankowy

Kredyt Bank S.A.
Filia nr 4 w Gdyni - O/ Gdynia
75 1500 1881 1210 2001 4667 0000

Osobom, które wybiorą więcej niż jeden kurs udzielamy 10% opustu ceny.

Istnieje możliwość uiszczenia należności za uczestnictwo w kursach w miesięcznych ratach. W przypadku wyboru tej formy zapłaty koszt kursu jest wyższy o 10%.

Zgłoszenia

Zgłoszenia na kurs są przyjmowane w siedzibie Fundacji - Gdynia, ul. Warszawska 16/1, telefonicznie pod numerami telefonów - (58) 620-92-18, (58) 660-31-86 lub poprzez internet na formularzu zgłoszeniowym

Dane personalne

Wybór kursu

Terminy zajęć


(prosimy wypisać dni tygodnia, w których mogą Państwo uczestniczyć w zajęciach)

Forma płatności